Lynk & Co Teamwork Motorsport 2024

Standings

CALENDAR


2024 TCR China Championship

2024 TCR 国际汽车中国锦标赛

R1 >

10-12 May

Zhuzhou

株洲国际赛车场

R2 >

7-9 Jun

Shanghai

上海国际赛车场

R3 >

9-11 Aug

Zhejiang

浙江国际赛车场

R4 >

6-8 Sep

Zhejiang

宁波国际赛车场

R5 >

18-20 Oct

Zhuzhou

株洲国际赛车场

R6 >

15-17 Nov

Macau

中国澳门

Drivers

# 5

朱胡安

Zhu Juan Carlos

# 9

朱戴维

David Zhu

# 12

王日昇

Sunny Wong

# 36

张志强

Zhang Zhi Qiang

Cars

Sponsors

News

Album